dimarts, 20 de setembre de 2011

"No hay ninguna excusa para los padres vagos"

En aquesta entrevista, Francisco Kovacs ens explica el seu mètode educatiu basat en tres punts:
  • El nen ha d'estar envoltat d'un entorn que fomenti al màxim totes les capacitats que el seu codi genètic permeti.
  • El nen ha d'estar envoltat d'afecte.
  • Cal donar al nen models de conducta que pugui imitar i que li transmetin els valors que socialment volem (rigor, disciplina, ...).